Złotoryja

KOPERNIKA, WILKÓW - OSIEDLE 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
PRZELOT 4 4

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.